Школенко Борис Петрович

Школенко Борис Петрович

Голова Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства

«Акціонерна компанія «САТЕР»

Заслужений працівник промисловості України

Школенко Борис Петрович

Народився Борис Петрович 26 серпня 1935 року на Київщині.

Промайнуло нелегке післявоєнне дитинство, школа…

Вже з 1959 року Школенко Б.П., після успішного закінчення навчання в Українській академії сільськогосподарських наук, працює за направленням спочатку на посаді інженера-конструктора на Саливінкіських ремонтно-механічних майстернях, підпорядкованих тресту «Укрцукорремтрест» Міністерства харчової промисловості УРСР, а з 1960 року – начальником технічного відділу. У 1963 році, без відриву від виробництва, закінчує навчання на механічному факультеті Київського технологічного інституту харчової промисловості.

В 1964 році на базі майстерень створюється Гребінківський дослідно-експериментальний завод «Цукорпроммеханізація» Міністерства харчової промисловості УРСР, де Школенко Борис Петро¬вич призначається головним інженером заводу.
Його якості організатора виробництва і новатора на цій посаді оцінюються керівництвом Міністерства харчової промисловості УРСР і в квітні 1972 року Бориса Петровича призначають на посаду спочатку заступника керуючого, а згодом і керуючого трестом «Укрцукорремтрест» Міністерства харчової промисловості УРСР.

На посаді керуючого Школенко Б.П. проводить велику роботу по реорганізації тресту «Укрцукорремтрест», створючи в 1976 році на його базі Республіканське об’єднання «Укрцукорреммаш», що об’єднало чотирнадцять машинобудівних і ремонтних підприємств галузі з виготовлення багатьох видів технологічного обладнання для цукрових заводів і запасних частин для нього. Борис Петрович призначається на посаду Генерального директора цього об’єднання. В об'єднанні, під його безпосереднім керівництвом, був освоєний випуск унікального на той час обладнання турбо-газодувок ТГ-80-1,8 та ВГК-150, фільтрувальних сит до дифузійних апаратів та центрифуг. Вперше на машинобудів¬них заводах харчової промисловості розпочався серійний випуск стрічкових конвеєрів всіх параметрів за собівартістю нижчою, ніж на великих спеціалізованих заводах Радянського Союзу. За місяць виготовлялось 2000 метрів погонних таких конвеєрів. У 1978 році на Кіровоградському заво¬ді «Кізельгур» освоюється випуск пилевидного порошку вермикуліту для дражування насіння цукрових буряків по технологічних умовах Академії наук Швеції. Паралельно з цим, під безпосереднім керівни¬цтвом Школенка Б.П. були реконструйовані з використанням новітнього імпортного обладнання Буринський, Вінницький і Лебединський насіннєві заво¬ди для передпосівної підготовки та дражування насіння цукрових буряків.

З 1987 року Борис Петрович очолює зновустворене виробниче об'єднання енергетичного профілю «Укрцукортехенергоремонт», яке в подальшому за розпорядженням Ради Міністрів УРСР і на¬казом Державного агропромислового комітету УРСР об'єднало підприємства ВТП «Цукорпроменергоналадка» (м.Київ), «Укрцукортеплоізоляція» (м.Київ) та «Цукорпром-водоналадка» (м. Бар Вінницької області). Базовим підприємством об'єднання стало ВТП «Цукорпроменергоналадка» з його високим інженерним потенціалом та багаторічним досвідом роботи працівників.

З цього часу розпочався новий етап діяльності об'єднання, у період якого виконуються традиційні ремонтні та пусконалагоджувальні роботи з впровадженням у виробництво досягнень науки і техніки, реалізації в цукровій промисловості комплексу заходів, передбачених науково-технічною програмою «Цукор», які направлені на забезпечення надійної роботи енергетичного обладнання цукрових заводів.

У 1985 році на базі ВТП «Цукорпроменергоналадка» на території колишніх залізничних під'їзних колій Київського цукротресту на площі 24 га був створений Устимівський цех з виготовлення запасних частин для ремонту парових котлів.

З 1986 року тут розпочалося будівництво першої черги цеху, який вже з 1987 року розпочав виробництво запасних частин до парових котлів: екранів, пароперегрівачів, повітряпідігрівачів, опускних труб, колекторів тощо. Устимівський цех з випуску енергозапчастин згодом отримує статус підприємства з назвою Устимівське виробниче підприємство «Цукортехенергоремонт». Обсяги виробництва запасних частин в перші роки скла¬дали: 1987 р. – 560 тон, 1988 р. – 730 тон, 1989 р. - 942 тон, а вже в 1992 р. - 2000 тон.

У 1990-1992 рр. за ініціативи Школенка Б.П. почалося будівництво другої черги Устимівського підприємства загальною виробничою площею 2954,7 кв.м і третьої черги загальною виробничою площею 6000 кв.м.

У 1992 році на підставі рішень конференції представників всіх підприємств об'єднання, рішень концерну «Укрцукор» і Держхарчопрому України була створена Господарська асоціація «Укрцукортехенергоремонт», яка в листопаді 1994 року за Рішенням Фонду дер-жавного майна України була акціонована у Відкрите акціонерне товариство «Акціонерна компанія «САТЕР» з філіями: ВП «Укрцукортехенергоремонт» (м. Київ), ВП «Цукортех-енергоремонт» (с. Устимівка Київської області), ВП «Цукорпромводоналадка» (м. Бар Вінницької області), ПКТБенергоцукорпром (м. Київ). Голо¬вою правління Товариства було обрано Школенка Бориса Петровича.

У 2004 році загальні збори акціонерів ВАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» Школенка Бориса Петровича обирають Головою Наглядової ради.

З 2011 року Товариство стає Публічним акціонерним товариством, а з 2016 року – Приватним акціонерним товариством «Акціонерна компанія «САТЕР», де Школенко Борис Петрович переобирається загальними зборами акціонерів в черговий раз Головою Наглядової ради.

За особистий вклад в підвищенні ефективної роботи підприємств цукрової промисловості, впровадження нових методів господарювання Постановою Верховної Ради України від 08 квітня 1991 року Школенку Б.П. було присвоєне Почесне звання «Заслуженого працівни-ка промисловості України».

Школенку Б.П. має сім наукових винаходів СРСР в області техніки цукрової промисловості, які виготовляються для неї і сьогодні. Має звання Академіка Української технологічної Академії.

Непересічна особистість Бориса Пе¬тровича завжди справляла і продовжує справляти велике позитивне враження на його оточення - на всіх, хто його знає, хто з ним спілкується.
© 2024 SATER. All Rights Reserved.